Double Room

 • Điều hòa
 • Máy sấy tóc
 • Nước nóng
 • Phòng tắm riêng
 • Tủ lạnh
 • Truyền hình
 • 250,000 VND

Family Room

 • Điều hòa
 • Ban công
 • Máy sấy tóc
 • Nước nóng
 • Phòng tắm riêng
 • Tủ lạnh
 • Truyền hình
 • 350,000 VND

Twin Room

 • Điều hòa
 • Máy sấy tóc
 • Nước nóng
 • Phòng tắm riêng
 • Tủ lạnh
 • Truyền hình
 • 300,000 VND

Triple Room

 • Điều hòa
 • Ban công
 • Máy sấy tóc
 • Nước nóng
 • Phòng tắm riêng
 • Tủ lạnh
 • Truyền hình
 • 350,000 VND